University of Skövde

Bevezetés

Hivatalos Leírás

Szervezet

A University of Skövde Egyetem az Oktatási Minisztérium kormányzati ügynöksége. Az ügyvezető helyettes kancellár az ügynökség vezetője. Az egyetemi tanács vezet az egyetemet, és felelõs annak biztosításáért, hogy az ügynökség a hivatalos határozatoknak megfelelõen müködjön. A kancellár az igazgatóság határozatait hajtja végre. Az alelnököt a kancellár személyzete támogatja, amelynek tagja a kancellár-helyettes is.

Az egyetemen egy olyan kari testület működik, amely általános felelősséggel tartozik az oktatás és a kutatás minőségéért.

Az egyetem operatív tevékenysége öt tematikus intézményre oszlik:

 • A Biológiai Tudomány Iskolája
 • Az üzleti iskola
 • Egészségtudományi Iskola
 • A Műszaki Tudományok Iskolája
 • Informatikai Iskola

Az egyetem adminisztrációja nyolc osztályból áll:

 • Kutatás, innováció és külkapcsolatok
 • Tudományos Ügyek Támogatási Irodája
 • Egyetemi könyvtár
 • Ingatlanok és létesítmények Iroda
 • Pénzügyi Iroda
 • Humánerőforrás-hivatal
 • IT Szolgáltatási Iroda
 • Végrehajtó iroda

Digitalizáció a fenntartható fejlődés érdekében

A fenntartható fejlődés érdekében történő digitalizálás egy esernyő-kezdeményezés a University of Skövde i University of Skövde . A digitalizációval kapcsolatos lehetőségek és kockázatok feltárására irányuló erőfeszítések a fenntartható társadalom megteremtése során hídként szolgálnak a University of Skövde i University of Skövde különböző területei között, az University of Skövde minden egyes területe felkínálja szakértelmét.

digitalizálás

A digitalizálás a tevékenységek és műveletek fejlesztésének és finomításának folyamata a digitális technológia segítségével. Manapság a digitális technológia nem csak lehetővé teszi, hanem hajtóereje is, amely alapvetően megváltoztatja azt a módot, amellyel megtapasztaljuk a világot, cselekszünk, kihívásokkal szembesülünk és megoldásokat találunk. A digitalizálás a társadalom legfontosabb szempontjainak - a növekedés és a fenntarthatóság, a jólét és az egyenlőség, a biztonság és a demokrácia - átalakulását vonja maga után.

Fenntartható fejlődés

Az ENSZ 2030-as menetrendje természetes kiindulási pont a fenntartható fejlődésről a University of Skövde i University of Skövde beszélgetés University of Skövde . Az Agenda 17 fenntartható fejlesztési célkitűzése egyensúlyba hozza a fenntartható fejlődés három dimenzióját: a gazdasági, társadalmi és környezeti.

Digitalizáció a fenntarthatóság érdekében

A digitalizálás nagy jelentőséggel bír a fenntartható társadalom megteremtésekor. Például:

 • Segítsen nekünk olyan megoldások kidolgozásában, amelyek lehetővé teszik a szociális gondozás nyújtását a társadalom idősebb tagjai számára.
 • Adjon nekünk olyan digitális megoldásokat, amelyek csökkentik a környezeti hatásokat, például intelligens közlekedési rendszerek révén.
 • A kulturális sokszínűség előmozdítása, például a kulturális tartalom digitális terjesztése révén.
 • Fejlessze a demokráciánkat a döntéshozókkal folytatott párbeszéd fokozott lehetőségei révén.
 • Növelje társadalmunk versenyképességét, amikor digitális alapú termékeket, szolgáltatásokat és üzleti modelleket fejlesztünk ki.131197_photo-1522202176988-66273c2fd55f.jpg Brooke Cagle / Unsplash

Több tudományágat átfogó együttműködés

A University of Skövde i University of Skövde erős hagyományunk van, hogy jutalmazza a multi-diszciplináris együttműködéseket a tantárgyak és szervezetek között. Ezt kihasználjuk a fenntartható fejlődés digitalizálása terén tett erőfeszítéseink során. A munka a University of Skövde esernyő-kezdeményezésével 2017. január 1-jén kezdődött, amikor az egyetem legújabb fejlesztési terve hatályba lépett, és jelenleg is folyamatban van. A University of Skövde i University of Skövde Kormányzótanács ösztönözte ezt a munkát egy olyan beruházási program létrehozásával, amely lehetővé teszi a kezdeményezéshez kapcsolódó különféle projektek számára a finanszírozás igénylését.

Minőség ellenőrzés

A University of Skövde proaktív minőségmenedzsmentet alkalmaz a működésének minőségének fenntartására és javítására. A minőségmenedzsment minőségirányítási rendszerünk keretében zajlik, amelyről bővebben University of Skövde i University of Skövde Minőségpolitikájának irányadó dokumentumában olvashat.

Javítási ciklusok

A minőségpolitika előírja, hogy a minőségirányításnak az egyetemen végzett valamennyi művelet során fejlesztési cikluson kell alapulnia. A fejlesztési ciklus a minőségirányítási rendszer központi eleme.

Minőségi kultúra

A minőségirányítás magában foglalja az összes műveletet, az egységi és adminisztratív szintektől az átfogó egyetemi szintig. Az alkalmazottaknak, az egyetemi hallgatóknak és a doktoranduszoknak a szerepükön kell alapulniuk, aktívan és szisztematikusan hozzájárulva ehhez a munkához. Ez a részvétel, az együttműködés és a szisztematikus megközelítés megerősíti és kialakítja a minőségi kultúrát.

A minőségirányítási rendszer felépítése

Szerkezetét tekintve a minőségirányítási rendszer három szintet foglal le. A minőségpolitikát, amely általános módon írja le a minőségirányítást, magában foglalja az átfogó szintet.

A következő szintre, a 2. szintre osztódások történnek, hogy jobban megvilágítsák a minőségirányítási rendszer végrehajtásának módját a különböző műveleti területeken. Különleges irányító dokumentumok írják le ezeket a különféle területeket.

 • Oktatás
 • Kutatás
 • Műveletek és irányítási támogatás
 • Átfogó vezetési és irányítási folyamatok az egyetemen

A legalacsonyabb szint, a 3. szint magában foglalja azokat a folyamatokat és tevékenységeket, amelyeket azért végezünk, hogy a műveletek során fenntartjuk és fejlesszük a minőséget. Ezeket a folyamatokat és tevékenységeket külön irányító dokumentumok írják le.

A kancellár minőségügyi tanácsadó testülete

A miniszterelnök-helyettes tanácsadó testület tanácsadást nyújt a kancellár számára a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos kérdésekben, és alapot ad a kancellár ilyen kérdésekben hozott döntéseihez. A tanácsadó testületet a helyettes kancellár vezeti.

Adatvédelem (GDPR)

A University of Skövde (org.no: 202100-3146) elkötelezett amellett, hogy megvédje magánéletét, és személyes adatait a svéd adatvédelmi törvénynek megfelelően dolgozzuk fel. Az egyetem a személyes adatoknak az egyetemen belüli feldolgozásának ellenőrzője.

Helyszínek

Norrmalm

Address
Högskolevägen,1
541 28 Norrmalm, Västra Götaland megye, Svédország