UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Bevezetés

Hivatalos Leírás

Kik vagyunk

Az Egyesült Nemzetek Interregionális Bűnügyi és Igazságügyi Kutatóintézetét ( UNICRI ) 1968-ban alapították az 1965-ben elfogadott Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) 1086 B (XXXIX) határozatának megfelelően, amely sürgette az Egyesült Nemzetek bűnmegelőzési és büntetőjogi tevékenységeinek bővítését. Az Intézet az Egyesült Nemzetek autonóm intézménye, és jelenleg az ECOSOC által az 1989. május 24-i 1989. május 24-i állásfoglalással elfogadott statútum szabályozza. Az UNICRI az ENSZ bűnmegelőzési és büntető igazságszolgáltatási programja keretében működik.

Az intézet cselekvésorientált kutatást és képzést végez, és technikai együttműködési programokat valósít meg. Célja, hogy széles körben segítse a kormányokat és a nemzetközi közösséget a békés társadalmi fenyegetések, a fejlődés és a politikai stabilitás elleni bűncselekmények leküzdésében, valamint az igazságos és hatékony büntető igazságszolgáltatási rendszerek fejlődésében.

UNICRI támogatja a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás területén a jobb szakpolitikák kidolgozását és végrehajtását, a nemzeti önállóság előmozdítását és az intézményi képességek fejlesztését. Az Intézet elősegíti a bűnözéssel kapcsolatos problémák megértését, támogatja a nemzetközi eszközök és szabványok tiszteletben tartását. Segítséget nyújt az információk cseréjében és terjesztésében, a nemzetközi bűnüldözésben való együttműködésben és a bírósági segítségnyújtásban.

UNICRI tevékenységeit a tagállamok azonosított igényeihez UNICRI . Program tevékenysége az ENSZ Éves Bűnmegelőzési és Büntetőjogi Bizottsága által meghatározott prioritásokból ered. Az Intézet jelenlegi prioritásai közé tartoznak többek között a szervezett bűnözéssel, az igazságügyi reformmal, a nemzetközi büntetőjoggal, a fiatalkorúak igazságosságával, a biztonsággal és a terrorizmus elleni küzdelemmel, a nagyobb eseménybiztonsággal, a városi biztonsággal, a korrupcióval, az áldozatok védelmével, a családon belüli erőszakkal, a hamisítással, a környezet elleni bűncselekmények, és a nemi kérdések a kábítószerekkel való visszaélés miatt.

Az Intézetet a különböző országok kiemelkedő szakértőiből álló kuratórium irányítja.

Küldetés és alapokmány

Mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete a kormányközi, kormányzati és nem kormányzati szervezeteket a bűnmegelőzés és az igazságszolgáltatás területén folytatott jobb szakpolitikák kidolgozására és végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben UNICRI , az UNICRI a nemzetközi közösségben működő partnereivel jár el, hogy:

 • a bűnözéssel kapcsolatos problémák megértése;
 • a tisztességes és hatékony büntető igazságszolgáltatási rendszerek előmozdítása;
 • támogatja a nemzetközi eszközök és egyéb szabványok tiszteletben tartását;
 • megkönnyíti a nemzetközi bűnüldözési együttműködést és a bírósági segítséget.

Mi az UNICRI ...

A több mint 50 éves nemzetközi akció során az UNICRI egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a bűnözéssel és az igazságszolgáltatással kapcsolatos problémák kezelésében a társadalmi-gazdasági változások és fejlesztés, valamint az emberi jogok védelme terén.

UNICRI támogatja más nemzetközi szervezeteket, a nemzeti és helyi önkormányzatokat, a nem kormányzati szervezeteket, az egyetemi és oktatási intézményeket és a nagyközönségeket:

 • mennyiségi és minőségi elemzés;
 • a tudás és az információ megbízható alapjainak létrehozása;
 • megfelelő stratégiák, politikák és eszközök meghatározása;
 • gyakorlati modellek és rendszerek tervezése;
 • a képzési és technikai együttműködési tevékenységek megtervezése és végrehajtása interregionális szinten és nemzeti szinten;
 • világszerte információkat és dokumentációkat cserélnek és terjesztenek, hogy reagáljanak a nemzetközi közösség szükségességére;
 • tanácsadási szolgáltatások nyújtása.

Az Egyesült Nemzetek részeként az UNICRI az Egyesült Nemzetek Bűnmegelőzési és Büntetőjogi Igazságügyi Bizottsága által kijelölt prioritásoknak megfelelően határozza meg tevékenységét. Az intézet szoros munkakapcsolatot tart fenn az ENSZ szervezeteivel és ügynökségeivel, különösen az Egyesült Nemzetek Kábítószerügyi és Bűnügyi Hivatala (UNODC).

Működése során az UNICRI a kormányközi és kormányzati intézmények széles skálájával, valamint a tudományos intézményekkel és a nem kormányzati szervezetekkel rendelkezik.

UNICRI t jelenleg az ECOSOC által az 1989. május 24-i 1989/56. Számú határozat által elfogadott alapokmány szabályozza.

Az intézmény az alábbi területeken kínál képzéseket:
 • Angol

Megjelenítés LLM »

Képzések

Az intézmény további kínálata:

LLM

A Törvények Mestere (Transnational Crime And Justice)

Campus Nappali 8 hónapok November 2018 Olaszország Turin

A transznacionális bűnözésről és igazságszolgáltatásról szóló mesterképzést kifejezetten olyan fiatal szakemberek és egyetemisták számára tervezték, akik az összehasonlító büntetőjog, a humanitárius jog, az emberi jogok, a transznacionális bűncselekmények és az átmeneti igazságszolgáltatás területén szakosodtak. [+]

A transznacionális bűnözésben és igazságszolgáltatásban dolgozó mesterképzést olyan fiatal szakemberek és egyetemisták számára tervezték, akik a humanitárius jog, a nemzetközi büntetőjog és eljárás, a nemzetközi emberi jogi jog, a béke nemzetközi jogi dimenziói és a nemzetközi jog területén szakosodni kívánnak. konfliktusok, transznacionális bűncselekmények és átmeneti igazságszolgáltatás.

Az egyes hallgatók hátterétől és érdeklődésétől függően a program ideális a jogi és politikai szektorban, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, valamint további tudományos tanulmányokban.

Az előadások, szemináriumok és gyakorlati feladatok kombinációján keresztül választják ki a hallgatókat... [-]


Kapcsolat

Cím Viale Maestri del Lavoro, 10
I-10127 Turin, Piedmont, Olaszország