Tengerjogi mester

Általános információk

Program leírás

Az óceánok a Föld felszínének több mint 70 százalékát lefedik. Az emberek életük, munkájuk, étkezésük, utazásuk és emberi egészségük függ az óceántól. Az óceán a világ legnagyobb biológiai sokféleség-tározója, beleértve a tengeri emlősöket, a halakat, a rákokat, a puhatestűeket és még számtalan más fajt.

Az LL.M. A program célja a tengerjog hagyományos megközelítésének kiterjesztése a joghatósági kérdésekről, hogy olyan jelentős jogszabályokat is tartalmazzon, mint a biológiai erőforrások megőrzése és fenntartható használata, valamint a biológiai sokféleség és a környezet védelme. Bár a tanulmányi program egyértelmű globális profillal rendelkezik, sajátos sarkvidéki dimenzióval is rendelkezik. Az Északi-sark nagy része tengeri területekből áll. A globális klímaváltozás ezeket a területeket egyre inkább különféle felhasználásoknak fogja alávetni, mint például a hajózás, az olaj- és gázkitermelés, a halászat és a kutatás. Az Északi-sarkvidék egyedülálló lehetőségeket kínál mind a globális, mind a regionális jogi megközelítések tanulmányozására a tengeri környezet védelme és megőrzése érdekében.

A program leírása

 • Időtartam: 3 félév
 • Kredit (ECTS): 90
 • Felvételi követelmények: jogi vagy államtudományi alapképzés + motivációs levél
 • Diploma neve: Jogtudományok mestere (LL.M.) a tengerjogban
 • Alkalmazás kódja:
  • Norvég és skandináv pályázók: 7001
  • Nemzetközi pályázók: 2033

A program a tanfolyamain és a diplomamunkáin keresztül széles körű bevezetést és ismereteket ad a hallgatóknak a tengerjogról, beleértve annak fejlődését, valamint a politikai és intézményi szempontokat. A program hallgatóit a Jogi Kar és a JCLOS jogi szakértői, valamint más intézmények, például kormányközi szervezetek, nemzetközi törvényszékek, tudósok és gyakorlók oktatják. A tanítás magában foglalja az előadásokat, problémamegállapítású szemináriumokat, írásbeli tanfolyamokat, bírósági tapasztalatokat és kirándulásokat az érintett intézményekbe, ahol a hallgatók minden tevékenységben aktív résztvevők.

A program intenzív, három félév felépítésű, egy naptári évig, augusztustól kezdődően. Az őszi szemeszter két bevezető tanfolyamból áll a tengerjog és a tengerjog politikája témában. A tavaszi szemeszter az Északi-sarkvidékre és a tengeri környezet védelmére vonatkozó konkrétabb témákra összpontosít. A harmadik félévben a hallgatók kiválasztják saját témájukat egy egyéni kutatási projekthez, amelyet a nyár folyamán kell befejezni.

A program vázlata:

Első szemeszter

 • JUR-3050 Tengerjogi törvény

A tanfolyam általános bevezetést nyújt a Tengerjogi Törvényhez, azaz a nemzetközi közjog szabályaihoz és elveihez, amelyek a tengeri területeket fedik le.

 • JUR-3054 Általános tengerjogi törvény II

A tanfolyam a JUR-3050-re épül, és mélyebben belemerül a kiválasztott témákba.

Második szemeszter

 • JUR-3052 A tengeri környezet védelme a nemzetközi jog által

A tanfolyam a tengeri környezet védelmére vonatkozó nemzetközi jogi szabályokra összpontosít, a különböző emberi felhasználások káros hatásaitól és a tengeri erőforrások fenntartható használatától.

 • JUR-3053 A tenger és az Északi-sark törvényei

A tanfolyam a tengerjog és az északi-sarkvidék kérdéseire összpontosít. Az Általános Tengeri Törvény alkalmazandó az Északi-sarkvidék tengeri területeire. Ugyanakkor a régiónak különleges vonásai vannak, amelyeket figyelembe kell venni. Ezen a tanfolyamon a hallgatóknak az előző sarkvidéki témájú kurzusok során megszerzett ismereteiket kell alkalmazniuk. A tanfolyam tehát általában esettanulmányok jellegű, különös hangsúlyt fektetve az Északi-sarkra.

Harmadik félév

 • JUR-3910 A Tengerjogi Tézis

Ez egy kötelező tézisből áll, amely a Tengerjog témáin és kérdésein alapul. A hallgatók egyéni felügyeletet kapnak. A szakdolgozatnak legalább 37 oldalnak és legfeljebb 55 oldalnak kell lennie, a Tengerjogi Program Szabályzata 14. szakaszának megfelelő formátumban. A dolgozat témája jogi vagy félig jogi jellegű, és olyan perspektívákat tartalmazhat, mint a jogelmélet, a jogtörténet. A dolgozatnak a téma és a rendelkezésre álló jogi források független elemzéséből kell állnia. A szakdolgozatnak alapos tanulmányt kell adnia a hallgatónak egy adott témáról. A disszertáció megbeszéléseinek átláthatónak és a lehető legteljesebbnek kell lenniük. A forrásokra történő hivatkozásoknak pontosaknak és ellenőrizhetőeknek kell lenniük.

Tanulási eredmények

A jelölteknek az LL.M program során ismereteket, készségeket és általános kompetenciákat kell megszerezniük, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a tengerjogi kérdésekkel foglalkozzanak. Képesnek kell lennie a jogi kérdések azonosítására és elemzésére, és független és kritikus módon kapcsolódhatnak a jogrendszerhez.

E célok elérése érdekében a jelölteknek a következő képesítéseket kell megszerezniük és fejleszteniük:

Tudás:

Egy LL.M. a tengerjogi jelöltnek:

 • Haladó ismeretek a tengerjog központi témáiról;
 • A tengerjog egyéb tárgyainak speciális ismerete;
 • Tudományos kutatási módszerek ismerete.

készségek:

Egy LL.M. a tengerjogi jelöltnek képesnek kell lennie:

 • módszertani és etikai szempontból azonosítsa és elemezze az elméleti és gyakorlati jellegű kérdéseket;
 • függetlenül és kritikusan alkalmazza a vonatkozó jogforrásokat;
 • meghatározza a hatályos törvény korlátait és megvitatja a változtatások szükségességét;
 • önállóan végez korlátozott kutatási munkát felügyelet mellett, a kutatási etika normáival összhangban;
 • átfogó és összetett információk szervezése és alkalmazása, ideértve a fő és az alkutatási kérdések azonosítását is;
 • kommunikálni angolul mind szóban, mind írásban a jogi érvelést világosan és pontosan;
 • naprakész legyen a tengerjog területén bekövetkezett jogi fejleményekről, és továbbfejlessze képesítését.

A jelöltnek képesnek kell lennie arra, hogy az ismereteket és készségeket egyénileg és másokkal együttműködve alkalmazza, valamint a feladatokat meghatározott időkereten belül véglegesítse.

Általános kompetencia:

A program letétele után a hallgató:

 • a tengerjog területén elsajátított ismereteket és készségeket egyénileg és másokkal együttműködve alkalmazza;
 • az érvelést a tengerjog területén világosan és pontosan, szóban és írásban közli az akadémiai közösséggel és a nyilvánossággal;
 • alkalmazza a tengerjog területén elsajátított ismereteket és készségeket a nemzetközi jog más területeire, valamint adott esetben minden feladatra és projektre;
 • azonosítsa és reflektáljon azokra az etikai dilemmákra, amelyek különösen a tengerjog területén felmerülhetnek, és ezeket felelősségteljes módon kezelje;
 • alkalmazza a tengerjog területén elsajátított ismereteket és készségeket feladatok elvégzésére adott határidőn belül.

Álláslehetőségek

A program alkalmassá teszi a hallgatókat mind a nemzeti, mind a nemzetközi szintű munkára, az Egyesült Nemzetek Szervezetében és szakosodott ügynökségein belül, a nemzeti diplomáciai szolgálatban, valamint a közigazgatásban, valamint az iparban és a kereskedelemben. Ezenkívül hallgatóinkat olyan vezető nemzetközi intézményekbe választották ki szakmai gyakorlatra, mint például az ENSZ Óceánügyi és Tengerjogi Osztálya (DOALOS) és a Tengerjogi Nemzetközi Törvényszék (ITLOS). A hallgatók képesek lehetnek arra is, hogy az egyetemen doktoranduszként karriert tehessenek a tengerjog vagy más kutatási területek között.

Programszerkezet

Term 10 tanuló | 10 tanuló | 10 tanulmány
Első félév (ősz)
JUR-3050_186_E_2020_H_1 (15 ECTS)
JUR-3054_186_E_2020_H_1 (15 ECTS)
Második félév (tavasz)
JUR-3052_186_E_2021_V_1 (15 ECTS)
JUR-3053_186_E_2021_V_1 (15 ECTS)
Harmadik félév (nyár)
JUR-3910_186_E_2021_H_1 (30 ECTS)

Tanítás és értékelés

Az oktatásnak, a feladatoknak és a vizsgáknak tükrözniük kell a különböző típusú feladatokat, amelyekkel a hallgatóknak a jövőbeni szakmai karrierjük során foglalkozniuk kell. A célt a hallgatók tanfolyamokon történő aktív részvételével kell elérni; tanulmányok, megbeszélések és dolgozatok révén. Az előadások lehetővé teszik a témák bevezetését, míg a probléma-alapú szemináriumokon a tanítás nagy részét a hallgatók és a tanárok azonosítják és megvitatják jogi kérdéseket. Arra is ösztönzik a hallgatókat, hogy tantárgyakkal és elemző készségeik fejlesztése érdekében nyújtsák be dolgozataikat a tanfolyamok során.

A diplomamunka megírása során a hallgatók szupervízióra jogosultak vö. a tengerjogi program 18. szakaszának szabályai.

A hallgatókat a vizsgálat során és végén értékelik. Az értékelési formák tartalmazzák a munkakövetelményeket, a hat órás írásbeli iskolai vizsgákat, a házi vizsgát, amelyet szóbeli vizsga követ, és a tanulmány végén minden hallgatónak mestermunkát kell írnia. A vizsgák és a szakdolgozatok AF besorolásúak, az F nem felel meg. Azok a hallgatók, akik megbuknak, vagy más jogos okuk van a távollétre, megismételhetik a vizsgákat, vö. A Tromsøi Egyetem vizsgáinak szabályzata, 21. és 22. szakasz.

A munka követelményeivel, a vizsga formátumával és az értékelési kritériumokkal kapcsolatos további információkért lásd az UiT webhelyén található egyes tanfolyamleírásokat.

Utoljára frissítve nov. 2020

Az iskoláról

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Kevesebb
18 , Tromsø , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Több Kevesebb