PhD az elméleti jogtudományokban - jog és jogi elmélet az európai kontextusban

Általános információk

Program leírás

Az „Elméleti jogi tudományok - jog és jogi elmélet európai kontextusban” című doktori program célja, hogy az elméleti és gyakorlati kérdések egy vagy több tudományos területen történő megoldására tudományos megközelítéssel rendelkező szakemberek és tudósok tudományos kreatív tevékenységeket és tanulmányokat folytassanak . Az „Elméleti jogi tudományok - jog és jogi elmélet európai kontextusban” című doktori képzésben résztvevő diplomások tovább erősítették képzettségüket és bővítették és mélyítették tudásukat a jogtudomány egy bizonyos területén, oly módon, hogy megpróbáltak létrehozni vagy a gyakorlati tapasztalatok és tudás elemzésével azonosítsa az adott terület elméleti alapját.


Az ellenőrzési és értékelési kritériumok leírása

A felvételi vizsgát egy fordulóban tartják szájon át. A vizsgálat lényegében cseh vagy szlovák nyelven történik; ahol a kérelmező az angol nyelvű tanulmányi programba kíván befogadni, a felvételi vizsgát angolul kell megfogalmazni. A felvételi vizsga célja elsősorban a pályázó releváns akadémiai ismereteinek értékelése, valamint az önálló tudományos tevékenységek és kutatások elvégzésének lehetősége a kiválasztott tanulmányi területen belül.


A felvételi vizsga maximális összege 60 pont. A pályázó által elért pontok összlétszáma a felvételi vizsga egyes részein elért pontok számából áll. A bejárati vizsga egyes részeinek pontjai a következők:

  • Vita a disszertáció bemutatott projektjéről (0-20 pont);
  • Bónuszpontok, amelyeket a pályázónak a tanulmány tartalmának megértése kapcsán (a) a tervek és a várt képzési egység (pl. Akadémiai részleg) kutatásában való részvételének és a nemzetközi kutatási együttműködésnek a tartalmáról; (b) a disszertáció témájának összekapcsolása és a doktori hallgatói képzési egység kutatási profiljával való összekapcsolása; (c) egy kiválasztott felügyelő hozzájárulása a pályázó tervezett disszertációjának projektjének felügyeletéhez (0-10 pont);
  • A pályázó legújabb akadémiai és kutatási tevékenységeinek értékelése (0-10 pont);
  • A releváns tudományos szakirodalom és a tudományos ismeretek tanulmányozásából származó tudás bizonyítása az adott tárgyterületen végzett végső állami vizsga keretein belül, a mesterképzési program során; a záró államvizsgálatban nem szereplő tantárgy esetében a mesterképzés során a rendszeres előmeneteli vizsgákra vonatkozó ismeretek bizonyítása. Az angol nyelvű tanulmányi kérelmezőnek meg kell mutatnia a szakirodalom ismereteit és a disszertációjának szélesebb összefüggéseire vonatkozó ismereteit (0-20 pont).

A jelentkezőknek a tanulmányi célú beutazási vizsga eléréséhez szükséges minimális pontok száma 40 pont.

A dékán legkésőbb a belépési vizsgától számított 30 napon belül döntést hoz a pályázó felvételéről vagy be nem tartásáról a doktori programba. A Kar a korlátozott kézbesítéssel (a kérelmező saját kezébe) átadja a döntést a postai szolgáltatások engedélyezett üzemeltetőjén keresztül. A kérelmezőnek a doktori tanulmányi programba való felvételéről szóló döntést az elektronikus hallgatói információs rendszeren keresztül lehet megküldeni a kérelmezőnek, ha a kérelmező az engedélyezés iránti kérelemben kifejezett beleegyezését fejezte ki.


A felvétel feltételei

A doktori tanulmányokba való felvételt a mesterképzési program sikeres befejezése határozza meg.

Ellenőrzési módszer:


Diplomás profil

A doktori tanulmányok végzője mély elméleti ismereteket szerzett a saját nemzeti jogának, valamint az európai kontextusnak a nemzetközi összehasonlításon és a társadalomtudományok tágabb hátterén alapuló kontextusában. A diplomás képes az általános és specifikus kérdések elemzésére a vonatkozó jogágban, valamint a megszerzett ismeretek és információk szintetizálásával. A jogi doktori fokozatot különösen a tudományos és tudományos környezetben lehet alkalmazni.


Karrier prospektus

Az „Elméleti jogtudományok - Jog és jogi elmélet európai kontextusban” című doktori program végzője a tanulmány révén kiterjeszti és elmélyíti a szakképzettségét egy adott tudományos jogi területen. A diplomás képes lesz arra, hogy tudományos munkát végezzen, és hozzájáruljon a jogi tudomány területének fejlesztéséhez. Hangsúlyt fektetnek az érintett felügyelővel folytatott tudományos és kutatási-orientált konzultációkra. A tanulmány fő célja, hogy egy diplomás disszertációt állítson össze, ahol a tudományos módszereket alkalmazza és a gyakorlati ismeretek és tapasztalatok komplex elemzését, valamint az elméleti következtetések és elvek levonását tartalmazza. A posztgraduális tudást, képességeket és készségeket az egyes tantárgyak vizsgálata és az írásbeli disszertáció vizsgálata útján értékelik, amelyet egészen vagy részeiként közzé kell tenni (vagy közzé kell tenni), annak megvédése előtt.

Utoljára frissítve márc. 2020

Az iskoláról

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University.

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University. Kevesebb