Mester az európai emberi jogokban LL.M.

Általános információk

Olvass többet erről a programról az intézmény honlapján

Program leírás

A program célja az, hogy olyan nemzetközileg elismert jogi szakértőket alakítson ki, akik hajlandóak globális szinten kihívásokra reagálni és magabiztosak abban, hogy magas szintű bizalommal kezeljék a komplex kérdéseket a nemzetközi szabályozási környezetben.

Az emberi jogok az Európai Unió jogrendjének jelentős részévé váltak, amelyet a növekvő társadalmi igény a jobb védelemhez vezetett. Az emberi jogi elvekről és normákról szóló nemzetközi megállapodás is egyre inkább befolyásolja a gazdaságpolitika kialakulását.

A Közép-Európa Jogtudományi Karának állandó besorolása a Jogi Karon az ELTE programot indít az Európai Emberi Jogok területén, amely összehozza vezető tudósokat, ügyvédeket és politikai döntéshozókat. 2016 szeptemberétől kezdve az Európai Emberi Jogi Programunk összetett és kreatív problémamegoldásra összpontosít az emberi jogi jog területén, és azt akarja, hogy a hallgatók új megközelítéseket alakítsanak ki az emberi jogi peres ügyekben különféle európai fórumokon.

A globalizáció érdeklődést keltett az emberi jogok és a hagyományos jogterületek közötti kapcsolat megértésében. Különböző nemzetközi szervezetek fontos erőfeszítéseket tettek az etika, az emberi jogok, a fejlődés és a közgazdaságtan közötti kapcsolatok szétválasztására.

Az emberi jogok képviselõi jogokon alapuló megközelítést alkalmazhatnak nemcsak a magasabb szintû védelem elérésére, hanem jobb gazdasági és fejlesztési eredmények elérésére is, ezáltal az emberi jogok értékeinek és elképzeléseinek a megvalósításához.

A program ereje

Olyan élénk, nemzetközi környezetet biztosítunk, ahol a résztvevők nemzetközileg elismert szakemberek felügyelete alatt dolgoznak. Az érettségi után képesek lesznek magabiztosan jogi megoldásokat nyújtani a sokoldalú emberi jogi kérdésekben, vagy személyre szabott megelőzési eszközöket hozhatnak létre az emberi jogok megsértésének elkerülése érdekében.

Vezető tudósaink arra ösztönzik a bátorító tanulási környezetet, hogy támogassák azokat a jogi szakembereket, akik gyakran találkoznak új kihívásokkal.

Szerkezet

A program munkarendje részmunkaidős: levelező program. (Az osztályokat minden második pénteken és szombaton tartják)

I. szemeszter
 • Emberi jogok védelme - Általános áttekintés és kritikus megközelítések
 • Az Európai Unió operatív mechanizmusa és annak fontossága az emberi jogok védelméhez
 • Angol jogi írás
 • Az Európai Unió alapvető emberi jogainak és az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásának
 • Az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Szociális Charta intézményrendszerének és gyakorlatának áttekintése
 • Az Európa Tanács emberi jogi eszközei és végrehajtási mechanizmusaik
 • Az emberi jogok védelmének nemzeti alkotmányos mechanizmusainak összehasonlító elemzése
 • Az emberi jogok szociológiája
II. Szemeszter
 • Polgári jogok az Európai Unióban és az Emberi Jogok Európai Egyezménye
 • A tulajdonhoz való jog és a kapcsolódó gazdasági jogok; Munkaügyi jogok mint emberi jogok
 • Alkotmányos értelmezés
 • A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma; Európai büntetőjog
 • A vallásszabadság és az egyházak jogállása Európában
 • Kommunikációs szabadságok az Európai Unióban és az Emberi Jogok Európai Egyezményében; Adatvédelem az EU-ban és az Európa Tanácsban
 • Nemzetközi és európai menekültjog és kisebbség
 • Egyenlő bánásmód és a megkülönböztetés tilalma
 • Jogok az igazságszolgáltatáshoz; Emberi jogok és a joghatóság szociológiája
 • A szabadsághoz és biztonsághoz való jog
 • Átmeneti igazságszolgáltatás
 • Emberi jogi és magánjogi kapcsolatok
 • A békehez való jog
 • Környezetvédelem az Európai Unióban
 • Üzleti és emberi jogok
 • Szakdolgozat
 • Opcionális előadás (átmeneti igazságszolgáltatás)

Karrierlehetőségek

Megkülönböztetett programunk felkészíti a hallgatókat az emberi jogi peres gyakorlatok, a kormány, az egyetemek, az üzleti élet, a közrend, a nemzetközi és a helyi nem kormányzati szervezetek kiemelkedő pályájára.

A hallgatók, akik sikeresen befejezték a programot, jogosultak egy LL.M. cím a magyarországi felsőfokú oktatásról szóló törvény előírásainak megfelelően. (2011. évi CCIV. Törvény).

Job példák
 • Az emberi jogokra szakosodott ügyvéd
 • Az emberi jogok jogi szakértője

Felvételi követelmények

Belépési követelmények

A pályázóknak mester szintű jogi diplomával kell rendelkezniük, mivel ez egy második mesterképzés.

Nyelvi követelmények
 • A nyelvtudás minimális szintje (szóbeli) (A1-C2): B2
 • A nyelvtudás minimális szintje (írásbeli) (A1-C2): B2

További megjegyzések:

Az angol nyelv ismeretének szükséges szintje legalább a B2 a közös európai referenciakeret szerint.

A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok
 • Online jelentkezési lap
 • Mesterfokozat
  A jogi diploma hivatalos angol verziója / fordítása (felvételi fok: jogi mesterfokozat vagy jogi diplomával egyenértékű jogi fok)
 • Motivációs levél (angolul)
 • Nyelvi bizonyítvány (Minimális B2 szintű angol nyelvű bizonyítvány)
Alkalmazási eljárás

Az alkalmazás az online jelentkezési rendszerben indul. A hallgatóknak regisztrálniuk kell a rendszerben, ki kell tölteniük az online jelentkezési űrlapot, feltölteni a szükséges dokumentumokat és követni az utasításokat a jelentkezési folyamat során.

Nincs felvételi vizsga, a megadott dokumentumok alapján döntenek.

A postai úton, elektronikus levélben vagy faxon elküldött anyagokat nem veszik figyelembe. A Jogi Kar semmilyen körülmények között nem adja vissza a pályázati dokumentumokat, és nem nyújt be azok másolatait.

A döntéseket a kar felvételi bizottsága hozza meg a jelentkezés határidejétől számított egy hónapon belül.

Valamennyi jelentkezőt írásban értesítik pályázataik eredményéről.

Utoljára frissítve márc. 2020

Az iskoláról

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Tovább

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Kevesebb
V. kerület , Szombathely , Budapest + 2 Több Kevesebb