LLM a kiberjogban

Általános információk

Program leírás

A University of Johannesburg Jogtudományi Kar LLM vagy mesterképzést nyújt a kiberjogban.

Ez az LLM program egy sui generis program, amely a számítógépes jog kapcsolódó vonatkozásait tárgyalja. Ezek a kiberjogi szempontok magukba foglalják a törvény és a negyedik ipari forradalom (4IR) közötti kereszteződést. Célja továbbá, hogy a hallgatóknak mélyreható jogi és technikai ismereteket és készségeket nyújtson a reagáló programok, szakpolitikai és jogi keretek létrehozásának és végrehajtásának a kibernetikus jog folyamatosan bővülő területével kapcsolatban. Egy kibővített módon a kiberjogi magiszter program felvázolja azokat az előnyöket és kihívásokat, amelyeket az információs és kommunikációs technológiák (IKT) kínálnak a társadalom számára. Ezért bemutatja a hallgatókat a törvény olyan fontos szempontjairól, amely az IKT előnyeinek átélésével és az ezen IKT-k által keltett kihívások szabályozásával vagy ellenőrzésével foglalkozik.

Ennek során a számítógépes jog területén tevékenykedő iparági szakértőket felkérik, hogy gyakorlati betekintést nyújtsanak a törvénybe és annak relevanciájába a 4IR számára.

Következésképpen a program elemi és szakértői módon részletezi a törvény előnyeit és hiányosságait a 4IR következtében kialakult fejlemények kezelésében. Ezenkívül jogilag működőképes kereteket határoz meg, amelyek foglalkoznak ezekkel az előnyökkel és korlátokkal a digitális korszakban.

Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Leica APO Macro Elmarit-R 2.8 / 100mm (Year: 1993)

A programról

Időtartam: 12 hónap

Módszer: vegyes megközelítés, amely magában foglalja osztályok és online beszélgetések és / vagy tevékenységek használatát.

Értékelés: Osztálytevékenységek, egyéni vagy csoportos beszélgetések, írásbeli feladat (ok), tesztek és vizsgák, valamint mini-disszertáció.

Eredmény: A kiberjogi magiszter befejezése után a hallgatók kiberjogmérnök diplomát kapnak University of Johannesburg .

Program tartalma

A program célja, hogy elősegítse a hallgatók megértését az alábbiakban felsorolt témákban, és átfogó megértést biztosítson az alapelvekről, szabványokról és útmutatásokról arról, hogyan valós időben kezeljék a 4IR előnyeit és kezeljék a a 4IR-re adott válasz.

Ennek megfelelően a program három kötelező kurzust és két választható modult (választható) foglal magában. Így a hallgatóknak be kell jelentkezniük az összes kötelező modulra, és a felsorolt választható modulok közül választaniuk kell egyet.

1. Kötelező modulok

1.1 Az adat- és adatvédelmi törvény:

a) Ez a modul átfogó áttekintést nyújt az adatvédelmi és adatvédelmi törvényekről és alapelvekről. Ezenkívül részletezi ezen alapelvek lényegét, fontosságát és hatását a társadalomra.

b) Megvizsgálja továbbá a 4IR hatását az adatok jogszerű gyűjtésére és feldolgozására. Az adatgyűjtést és -feldolgozást szabályozó alapelvek vezetik ezt a vitát.

1.2 Elektronikus vagy e-kereskedelem:

(a) Ez a modul az elektronikus vagy az elektronikus kereskedelmet vizsgálja. A hangsúly többek között a kereskedelmi megállapodások és az e szerződések megkötéséhez szükséges alaki követelmények megkötésére irányul. Ez magában foglalja az online vagy elektronikus úton is működő fogyasztók védelmére rendelkezésre álló jogi alapelveket.

1.3 Kiberbűnözés és kiberbiztonság:

a) Ez a kiberbűnözés és a kiberbiztonság teljes körű megbeszélését tartalmazza. A tényeken alapuló forgatókönyveket tárgyaljuk annak érdekében, hogy szemléltessük a törvény erősségeit és korlátait az online vagy az internetet eszközként vagy eszközként elkövetett bűncselekmények szabályozása során.

b) Ez kiterjed a törvény azon helyzetére is, amelynek bűncselekményei nem követelik meg emberi beavatkozást vagy a technológia emberi irányítását. Ilyen módon az AI-t, a robotokat vagy a gépeket példaként használjuk.

2. Választható modulok vagy tanfolyamok

2.1 Online vitarendezés

a) Ez lefedi az IKT jellegét és fontosságát a jogi viták rendezésében. A gyakorlati és az iparági példák felhasználásával megvilágítják azt a szerepet, amelyet az IKT játszhat vagy szerepet játszhat a vita hatékony és eredményes rendezésében.

b) Ezen túlmenően ez a modul a jog kapcsolódó vonatkozásaira, például a büntetőjogra, a cselekedetekre és a bizonyítási jogra vonatkozik, a vitarendezés során az online vitarendezési mechanizmus segítségével.

2.2 Elektronikus vagy e-kormányzat

(a) Ez a modul az IKT jogi hatásait tárgyalja a kormányzati szolgáltatások nyújtásában a társadalom számára. Példaként szolgál az e-kormányzás általános elképzelésére, és megvizsgálja a különféle alkalmazható e-kormányzati szolgáltatásokat.

(b) Megvizsgálja az e-kormányzáshoz szükséges eszközöket és alapelveket.

Program-előadók

M Njotini professzor a program vezetõje vagy koordinátora.

Ki kellene részt vennie?

A program olyan területeken vagy iparágak széles skáláján fedi le vagy szándékozik lefedni, amely többek között túlmutat a jogi, kriminalisztikai vagy műszaki szakmákon.

Belépési követelmények

Minimális felvételi követelményként a hallgatóknak átlagosan 65% -ot kell elérniük a jogi vagy jogi tantárgyakhoz LLB fokozatban.

Külföldi diákok

A nem dél-afrikai hallgatóknak érdeklődniük kell a kartól a törvényi követelményekről.

Alkalmazások

A következő hallgatói felvétel 2020 februárjában lesz. A kar fenntartja a jogot, hogy egy adott évben ne kínáljon külön modulokat

Megjegyzés: A diplomával és / vagy a jelentkezési folyamattal kapcsolatos további információk a karon felvehetők:

Andani Ramulongu
Tel .: 011 559 3552
E-mail: aramulongu@uj.ac.za

Utoljára frissítve May 2020

Az iskoláról

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Tovább

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Kevesebb